Entä jos kaikki toimisi paremmin?

Kun kaikki toimii siedettävästi ja työnteko onnistuu, miksi korjata toimivaa koneistoa? Entä jos kaikki toimisikin loistavasti? Entä jos nykyiset toiminnot missä hyödynnetään yrityksen ICT:tä toimisivatkin kaksi, jopa kolme kertaa nopeammin?

Mitä paremmin työntekoon käytetty työkalu toimii, sitä enemmän myös saa aikaiseksi samassa ajassa. Tämä tarkoittaa yritykselle selvää kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvua.

Monesti pienilläkin muutoksilla saadaan ihmeitä aikaan. Ehkä kyse on jonkin ICT-prosessin, palvelun, ohjelmiston tai jonkin muun ympäristön komponentin muutoksesta.

ICT-ympäristökartoituksella voidaan oikeasti auttaa yrityksiä. Siinä asiantuntija käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi mahdollisia muutos- tai kehityskohteita. Saat luotettavan ja ajantasaisen kuvan siitä, missä tilassa ympäristönne on. Vähintä mitä tästä hyötyy, on varmuus toimivuudesta. Koko tätä prosessia kutsutaan auditoinniksi.

 

Auditointiterveisin,

Ville Henttu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *