Netlogon logging

Netlogon loggaaminen Windows palvelimen vianetsinnässä 2003 ja uudemmat alustat. Tarvittava työkalu komentokehoitteesta: Nltest.exe Domain controller palvelimella kytketään logitus päälle, komento: nltest /dbflag:0x2080ffff Pois päältä, komento: nltest /dbflag:0x0 Varsinainen logi löytyy %SystemRoot%\Debug Lainaus technet.microsoft.com https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731935(v=ws.11).aspx You can use nltest to: Get a list of domain controllers Force a remote shutdown Query the status of trust Test trust relationships […]